ข้อมูลจำนวนสิ่งกีดขวาง
สาเหตุ
ธรรมชาติ : 1180 (61.4%)
มนุษย์ : 742 (38.6%)
สาเหตุธรรมชาติ จำนวน
ตลิ่งพังการกัดเซาะ 51
การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) 468
ลำน้ำขาดหาย 6
ลำน้ำคดเคี้ยวมาก 77
วัชพืช 453
อื่นๆ(ธรรมชาติ) 125
สาเหตุมนุษย์ จำนวน
ส่วนอาคาร(ราชการ) 2
รั้ว(ราชการ) 3
อื่นๆ(ราชการ) 24
ส่วนอาคาร(เอกชน) 10
รั้ว(เอกชน) 9
อื่นๆ(เอกชน) 11
ถนนขวางทางน้ำ 7
ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำฯ 204
ถนนขนานลำน้ำสร้างกินพื้นที่ลำน้ำ 3
วางท่อตามแนวลำน้ำทดแทนลำน้ำเดิม 39
สะพานมีหน้าตัดแคบเกินไป 67
การถมดิน 14
สิ่งปฏิกูล 92
อื่นๆ(มนุษย์) 257

กราฟแสดงสัดส่วนสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode