ข้อมูลจำนวนสิ่งกีดขวาง
สาเหตุ
ธรรมชาติ : -
มนุษย์ : -
สาเหตุธรรมชาติ จำนวน
ตลิ่งพังการกัดเซาะ 0
การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) 0
ลำน้ำขาดหาย 0
ลำน้ำคดเคี้ยวมาก 0
วัชพืช 0
อื่นๆ(ธรรมชาติ) 0
สาเหตุมนุษย์ จำนวน
ส่วนอาคาร(ราชการ) 0
รั้ว(ราชการ) 0
อื่นๆ(ราชการ) 0
ส่วนอาคาร(เอกชน) 0
รั้ว(เอกชน) 0
อื่นๆ(เอกชน) 0
ถนนขวางทางน้ำ 0
ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำฯ 0
ถนนขนานลำน้ำสร้างกินพื้นที่ลำน้ำ 0
วางท่อตามแนวลำน้ำทดแทนลำน้ำเดิม 0
สะพานมีหน้าตัดแคบเกินไป 0
การถมดิน 0
สิ่งปฏิกูล 0
อื่นๆ(มนุษย์) 0

กราฟแสดงสัดส่วนสิ่งกีดขวางทางน้ำ อำเภอ��������� จังหวัดเชียงใหม่

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode