หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CM0905005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode