หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CM2102009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode