หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CM1003004002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 สันต้นหมื้อ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode