หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CM1304004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode