หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CM2305005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ป่าน๊อต ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ

คุยกับน้องผ่าน line ได้นะคะด้วยการเพิ่มน้องเป็นเพือนผ่าน line id: @188hzruo หรือผ่าน QRCode